Partnership in Development

Partnership in Development programmene i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe er vårt samarbeidsprogram for landsbyutvikling i Afrika. Partnerskapet har hovedfokus på at utviklingsarbeid skal være på lokalt nivå i det sivile samfunn, og at arbeidet skal bidra til å styrke det sivile samfunn og utviklingen av demokratiske organisasjoner. Ansvaret for initiativ, planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekter ligger hos den lokale samarbeidspartneren. Modellen søker å bygge en plattform av verdighet, respekt og likeverdighet, og har som mål å etablere lokalt eierskap, langsiktig bærekraft og påvirkning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i stedet for tradisjonell avhengighet.

Bakgrunn

Bakgrunn

I 2002 tok daværende Norsk Misjons Bistandsnemd (nå Digni) initiativet til å starte en utredning som fikk arbeidsbetegnelsen «Partnership in Development».

Les mer om bakgrunn

Prosessen

På initiativ fra lokalbefolkningen bygges skoler, klinikker, broer, solcelleanlegg, latriner og vannpumper. Alle prosjektlandsbyene blir myndiggjort gjennom opplæring i demokratiske prosesser, prosjektarbeid, økonomi, likestilling, hvordan ta vare på klimaet, fred og forsoningsarbeid, anti-korrupsjon og rettighetsbasert arbeid. Metodistkirkens Misjonsselskap bidrar med økonomisk støtte og oppfølging av dette arbeidet. Vi får støtte fra Norad, gjennom Digni, og fra menighetene som støtter et lokalt prosjekt i et av våre samarbeidsland.

 • Lokalt initiativ

  Lokalsamfunnet identifiserer sine egne behov og prioriteringer
   

 • Lokalt bidrag

  Lokalsamfunnet bidrar med lokale ressurser og er involvert i hele prosessen; planlegging, gjennomføring og vedlikehold
   

 • Lokalt eierskap

  Engasjement fra lokalsamfunnet sikrer eierskap og vedlikehold av prosjektene i framtiden

 • Lokal myndiggjøring

  Lokalsamfunnet styrkes gjennom treninger i prosjektledelse, konfliktløsning, antikorrupsjon, miljø, menneskerettigheter og likestilling

 • Lokal bærekraft

  Lokalsamfunnet blir satt i stand til og oppmuntret til selv å ta hånd om sin egen utvikling gjennom selvstendige initiativ, deltakelse og løpende kontakt med lokale og nasjonale politiske myndigheter og andre eksterne partnere