Annet arbeid

Sierra Leone

Sierra Leone

Vi startet samarbeidet med Sierra Leone i 2013, gjenom Partnership in Development programmet CELAD.

Under den store Ebolaepidemien var det ikke mulig å reise til Sierra Leone, men vi samlet inn penger og sendte til våre partnere som reiste rundt med mat og hygiene-bøtter med klor og såpe til landsbyer som var avstengt fra omverden fordi folk var smittet av ebola.

I etterkant av ebolasykdommen har vi opprettet et fadderprogram som først og fremst støtter skolegangen til barn som er blitt foreldreløse pga ebola.

Zimbabwe

Zimbabwe

Samarbeidet mellom Metodistkirken i Norge og the United Methodist Church i Zimbabwe har pågått siden 1938, med ulike former for misjonsaktiviteter. Vi har tidligere sendt flere misjonærer til Zimbabwe og støtte mange ulike misjonsprosjekter og andre sosiale aktiviteter. 

I Zimbabwe samarbeider vi om Chabadza som er et Partnership in Development program og hadde sin oppstart i 2012.

Vi tilbyr flere fadderprogram i Zimbabwe, både kollektive og personlige; Home of Hope på Nyadire, Fairfield Children's homes på Old Mutare, fadderprogram på Mutambara.

I 2015 startet vi et volontørprogram for ungdom.

TIDLIGERE ARBEID:

  • Dendera misjonssenter; jordbruks- og solsikkeoljepressing.
  • Nyadire misjonsstasjon; vedlikeholdsavdelingen.
  • Mutambara misjonsstasjon; vedlikeholdsavdelingen og støtte til Lydia Chimonyo Girls High school
  • Africa University; involvert på forskjellige måter.
  • Mother and Child Survival program, som startet i 2001 og ble avsluttet i 2018