Om oss

Metodistkirkens Misjonsselskap er en del av Metodistkirken i Norge. Metodistkirkens Misjonsselskap legger til rette for misjonsengasjement både lokalt og globalt, med evangelisering gjennom diakonalt arbeid.

Vi arbeider etter prinsippet om partnerskap gjennom Partnership in Development (PiD) i våre samarbeidsland Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe, hvor hovedansvaret for programmene ligger hos våre partnere i sør.

PiD metoden brukes i utviklingsprosjekter i lokalsamfunn og er basert på lokalt initiativ, lokalt bidrag, lokalt eierskap og lokal myndiggjøring, med sikte på å bidra til bærekraftig utvikling på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

pid-om-oss