1screenshot_20240418_121226_chrome

Misjonens internasjonale leder på TVL

Anne Ng Forster brukte anledningen på en god måte å fortelle både hva Metodistkirken står for, og ikke minst hva Metodistkirkens Misjonsselskap arbeider med via våre partnere i Zimbabwe, Sierra Leone og Liberia. 2 av landene starter nå opp prosjekt for arbeid mot kjønnsbasert vold som er sterkt ønsket av lokalsamfunnene partnerne arbeider i.

Anne fortalte om hvordan Metodistkirken i Norge jobber gjennom nasjonale partnere i samarbeidslandene våre. 

I perioden vi går inn i skal partnerne våre skal jobbe med bevisstgjøring rundt kjønnsbasert vold. Den første delen av prosjektet er rettet mot ledere i prosjektlandsbyene, sånn at prester, imamer og tradisjonelle ledere er klar over hvor ødeleggende kjønnsbsaert vold er for kvinnene og hele utviklingen av lokalsamfunn. Målet med prosjektet er at gutter og menn skal bli talsmenn og stå opp mot volden som skjer, og at kvinner og jenter skal få selvtillit til å stå opp for seg selv, og melde fra når de blir utsatt for vold.

Se hele intervjuet på Misjonsnytt på TVL her.