CroppedImage
NY KURS: – Initiativet til å jobbe mot kjønnsbasert vold kommer fra landsbyer som selv ba oss om hjelp til å ta det opp, sier metodistenes ferske misjonsleder Anne Ng Forster som her er snorklipper i Afrika med sin forgjenger Øyvind Aske som bivåner. (Foto: Emma Okai Wleh)

Metodistene bytter strategi i bistandsland

De neste tre årene vrir Metodistkirken i Norge oppmerksomheten bort fra skoler, klinikker og brønner i sitt misjonsarbeidet. I stedet vil de bekjempe kjønnsbasert vold.
Kjersti McElwee, KPK, har intervjuet bistandskonsulent Bjørn Sivert Broback og internasjonal leder Anne Ng Forster.

I afrikanske land der Metodistkirken driver misjon, sier den tradisjonelle kulturen gjerne at menn skal dominere. Det fører altfor ofte til fysisk eller psykisk vold mot kvinner.

Dette vil den nokså nyansatte misjonslederen i Metodistkirkens Misjonsselskap, Anne Ng Forster, jobbe hardt for å motvirke. I august i fjor overtok hun lederansvaret etter Øyvind Aske som etter en mangeårig tjeneste som misjonssekretær, gikk av med pensjon.

Samtidig skiftet stillingen han forlot, navn til internasjonal leder, som er Forsters tittel.   

Endringer

Samtidig med stafettvekslingen skjer det også andre endringer i misjonsselskapet. De neste tre årene vil misjonsarbeidet i Zimbabwe, Sierra Leone og Liberia bli lagt om. Dette er initiert av paraplyorganisasjonen Digni som anbefaler en større oppmerksomhet om denne typen innsats i samarbeidslandene for norske misjonsorganisasjoners bistandarbeid.

  Omleggingen medfører at selskapet beveger seg bort fra sin tidligere modell som har handlet mye om prosjekter som skoler, klinikker og etablering av brønner og vannpumper.  Men de vil fortsette opplæringen av prosjektdeltakere i demokrati-, likestillings- og antikorrupsjonsarbeid samt opprettholde sin miljøverninnsats.

  Forster er godt kjent i samarbeidslandene etter 11 år som bistandskonsulent i misjonsselskapet som hun nå er øverste leder for. Dette har gitt henne solid erfaring og gode relasjoner til partnerne i samarbeidslandene.

  Hun understreker at omleggingen er et svar på noe den nasjonale kirken har etterspurt.

  – Initiativet til å jobbe mot kjønnsbasert vold kommer fra landsbyer som selv ba oss om hjelp til å ta det opp. Så både initiativet til og ansvaret for dette ligger i sør. Det er viktig for oss, sier Forster til Kristelig Pressekontor.

UNDERTRYKKING: – Kjønnsbasert vold stammer fra en mannsdominert kultur og tradisjon, og det er viktig å ta det opp på en ordentlig måte, sier bistandskonsulent Bjørn Sivert Broback.

Foto: Metodistkirkens Misjonsselskap.

Mye vold

Forster poengterer at på verdensbasis har en av tre kvinner over femten år opplevd vold i nære relasjoner. Dette ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO.

  I landene der metodistene jobber, handler volden mot kvinner om å vise at det er mennene som har makten. Det kan gi seg utslag i alt fra voldtekt til psykisk og økonomisk undertrykkelse.

  – For eksempel er det tilfeller der en kvinne ikke får penger til handle, men likevel får bank hvis hun ikke sørger for at det er mat på bordet, sier bistandskonsulent Bjørn Sivert Broback. Han er Forsters nærmeste medarbeider i misjonsselskapet som har tre ansatte.

Ikke monstre

Han påpeker at det er viktig å nå gutter tidlig i oppveksten for å bidra til nye holdninger.

  – Kjønnsbasert vold stammer fra en mannsdominert kultur og tradisjon, og det er viktig å ta det opp på en ordentlig måte med menn slik at de forstår at undertrykkelse ikke er greit og at familien taper på at kvinner blir holdt nede eller utenfor. Blir mennene fremstilt som monstre, vil mennene gå i forsvar, og hvis mennene ikke engasjerer seg i prosjektene våre, vil prosjektene mislykkes, sier Broback.

  Gjennom prosjektene i Sierra Leone og Zimbabwe, som skal vare i tre år, forsøker de å bidra til endrede holdninger ved å bygge kvinners selvtillit og å bevisstgjøre gutter og menn.

  Han forteller at egne manns- og guttegrupper i skolene er et viktig virkemiddel i arbeidet som nå settes i gang. Det er også viktig å utruste lokale menigheter med kunnskap og rutiner så de blir trygge steder å være.

  – For det kan jo finnes overgripere i en kirke også, sier han.

Likestilling

Likestilling har ifølge Broback og Forster alltid vært en prioritet for metodistene internasjonalt.

  – Afrikansk kultur er mannsdominert, men metodistkirkene er likevel annerledes enn kulturen ellers i disse landene, mener Anne Ng Forster.

FRAMGANG: – Selv om vi ikke driver med direkte evangelisering, så ser vi at det er kirkevekst i landsbyene der vi er, sier internasjonal leder Anne Ng Forster. Foto: Kjersti McElwee, KPK.

  Likestillingsarbeidet er så selvfølgelig i metodistsammenheng at man fra norsk side ofte må minne internasjonale partnere om å ta det med når det skal skrives rapporter. For i norsk kontekst er likestilling et viktig poeng når det skal søkes om bistandsmidler.

  – Ofte nevner vi ikke engang at det er like mange kvinner som menn i styre og stell i prosjektene, fordi det er så selvfølgelig, sier Broback.

  Forster mener dette gjør Metodistkirken til en seriøs aktør som tas på alvor når det handler om bekjempelse av kjønnsbasert vold.

Kirkene vokser

Metodistkirkens Misjonsselskap har ikke lenger aktive norske misjonærer. Likevel bærer arbeidet frukt, sier Forster.

  – Selv om vi ikke driver med direkte evangelisering, så ser vi at det er kirkevekst i landsbyene der vi er. Folk ønsker å tilhøre en kirke som er med på å bedre situasjonen i deres lokalsamfunn, sier hun. KPK