aart-og-marianne-2-red2

Marianne Munz er misjonsrådets nye leder!

På Årskonferansen ble Marianne Munz valgt som ny leder i Metodistkirkens misjonsråd. Hun overtar dette vervet etter Aart Huurnink.

- Jeg meldte interesse for ledervervet i Misjonsrådet, da det viste seg at det ikke var noen andre som ønsket det av oss som allerede var styremedlemmer. Det er et stort ansvar, og det er et viktig ansvar. Jeg kjenner arbeidet godt, etter å ha sittet i styret i flere år, og etter å ha vært volontør i Zimbabwe, og på besøk i Liberia gjennom Camp Garjay, sier Marianne – og tilføyer: - Jeg har også en interesse for bærekraftig misjonsarbeid, og opplever at Partnership in Development-modellen som vi jobber ut ifra resonnerer godt med mitt verdensbilde og kristen tro, som dreier seg om deltakelse i Guds misjon.

Hun peker på at det er de ansatte på misjonskontoret, og stabene i våre partnerland Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe som gjør den faktiske jobben. - De er virkelig med på å endre liv i verden, og det er sterkt å være vitne til. Som misjonsråd er vi rådgivende og retningsgivende for misjonsselskapet, og vi er avhengige av godt samarbeid med partnerne våre ute, både stab og styrer.

For Mariannes del vil ledervervet kreve mer arbeid knyttet til forberedelser og oppfølging av saker og styremøter. Dessuten har hun som misjonsrådsleder også fått sete i hovedstyret i Metodistkirken i Norge. - Det tror jeg blir spennende, og krevende – men det er jeg forberedt på. Jeg gleder meg til nye utfordringer, og håper og tror at jeg har noe å bidra med, sier Marianne Munz.

Vi ønsker Marianne hjertelig velkommen og takker Aart for hans gode og kloke ledelse gjennom mange år!