valley_ta_smil

Internasjonal leder til misjonen

Til sommeren blir Misjonssekretæren vår pensjonist, og vi søker derfor etter en ny Internasjonal leder for Metodistkirkens Misjonsselskap, som kan lede det viktige og livgivende arbeidet vårt videre!
Noe for deg eller noen du kjenner?

Om oss:
Metodistkirkens Misjonsselskap er en del av Metodistkirken i Norge og legger til rette for misjonsengasjement både lokalt og globalt. I våre samarbeidsland Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe arbeider vi etter prinsippet om partnerskap gjennom Partnership in Development (PiD).  PiD metoden brukes i utviklingsprosjekter i lokalsamfunn og er basert på lokalt initiativ, bidrag, eierskap og myndiggjøring, med sikte på å bidra til bærekraftig utvikling på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.


Vi søker en Internasjonal leder til Metodistkirkens Misjonsselskap, som vil ha et overordnet ansvar for ledelse av misjonsarbeidet vårt. Dette knytter seg i stor grad til oppfølging og kvalitetssikring av utviklingsprosjekter i de nevnte samarbeidslandene, samt kontakt med lokalmenigheter i Metodistkirken i Norge og givere i Norge. Internasjonal leder vil ha et fokus på å skape god samhandling med samarbeidspartnere som Digni og Norad, samt andre aktører som kan bidra til videreutvikling og nytenkning i misjon- og bistandsarbeidet.


Kvalifikasjoner og ønsket erfaring
-    Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
-    Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav
-    Erfaring og engasjement for kvalitet i misjon- og bistandsarbeid
-    Erfaring og kjennskap til Norad og Dignis rapporteringskrav og rammeverk er en fordel
-    Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, engelsk og norsk
-    God økonomiforståelse
-    Digital kompetanse
-    Internasjonal erfaring, gjerne fra områdene hvor Metodistkirkens Misjonsselskap har partnere


Ønskede personlige egenskaper
-    Gode relasjonelle evner
-    Gode samarbeidsevner
-    Erfaring med formidling i kirkelige sammenhenger
-    Analytisk og løsningsorientert, med evne til å prioritere arbeidsoppgaver
-    Søkere må kunne identifisere seg med og fremme Metodistkirkens mål og verdigrunnlag
-    Fleksibel, nysgjerrig og åpen


Ansvarsområder:
-    Overordnet strategisk ledelse av Metodistkirkens Misjonsselskap.
-    Sikre utvikling av vår virksomhet og fremme utviklingsforslag av strategisk karakter.
-    Oppfølging og samhandling med stabene i samarbeidslandene, samt relasjonsbygging til kirkeledelsen i de forskjellige landene.
-    Kontakt med våre samarbeidspartnere i Norge, blant annet Digni og Norad.
-    Ansvar for planverk, herunder søknader, strategiplan, årsrapport m.m.
-    Tjenestereiser til samarbeidsland, herunder blant annet deltakelse på styremøter, workshops, møter i prosjektlandsbyer og stabsmøter.
-    Kontakt med menigheter og givere til Metodistkirkens Misjonsselskap.
-    Representere Metodistkirkens Misjonsselskap i nasjonale og internasjonale råd.
-    Synliggjøre og tydeliggjøre Metodistkirkens misjonsselskaps virksomhet i det offentlige rom.


Vi tilbyr:
-    Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
-    Godt arbeidsmiljø
-    Mulighet for personlig utvikling og veiledning
-    En meningsfull jobb
-    Lønn og pensjonsavtale etter Metodistkirkens regulativ

 

Arbeidssted er Metodistkirkens hovedkontor i Oslo. Mulighet for hjemmekontor etter avtale. Arbeidstid er primært på dagtid, men noe kveldsarbeid må påregnes. Fem til sju tjenestereiser i løpet av året inngår i stillingen.
Metodistkirkens Misjonsselskap har halvannen stillingsressurs i tillegg til Internasjonal leder. Internasjonal leders nærmeste overordnede er Daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor.


For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Misjonsrådets styreleder, Marianne Munz (tlf.nr: 95289692), eller daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor, Emil Skartveit (tlf.nr: 948 05 295).
Ønsket oppstart 1. august 2023 eller etter avtale.


Søknad med CV og referanser sendes til daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor, Emil Skartveit.
Søknadsfrist 27. januar

Bli kjent med oss: Forside - Metodistkirken i Norge (misjonsselskap.no)