49525_360132_f4f28d7ba2

Gbason town i våre hjerter

Tiden har gått. Det er nå 34 år siden de siste misjonærene reiste fra Gbason Town. I den lange rekken av norske misjonærer fra 1972 og utover, var det Randi og Roar Fotland med barn som var de siste som så UMRADEP skiltet (United Methodist Rural Agriculture Development Project) forsvinne i bakspeilet i 1988. Da de skulle bruke returbilletten etter et kort Norges opphold, ble tilbakereisa umulig. Da hadde borgerkrigen eller opprørskrigen som den også kalles, brutt ut i Liberia.

Tiden har gått. Det er nå 34 år siden de siste misjonærene reiste fra Gbason Town. I den lange rekken av norske misjonærer fra 1972 og utover, var det Randi og Roar Fotland med barn som var de siste som så UMRADEP skiltet (United Methodist Rural Agriculture Development Project) forsvinne i bakspeilet i 1988. Da de skulle bruke returbilletten etter et kort Norges opphold, ble tilbakereisa umulig. Da hadde borgerkrigen eller opprørskrigen som den også kalles, brutt ut i Liberia.