forside

Elizabeth Seyon, Monrovia, Liberia er død, 80 år gammel.

Elizabeth var en av «Gbason Town-damene». Hun var dermed en av de eldste av våre trofaste med-arbeidere og partnere fra tiden da Metodistkirkens Misjonsselskap (MM) drev sin egen misjonsstasjon i Liberia på 1970-80 tallet. Hun døde torsdag 15. juni.

Misjonær Kari Sol Tveter skrev i sitt stykke «Gbason Town babies» i Brobyggeren nr 1. 2023 om det forebyggende helsearbeidet i dette nye området i oppstarten i 1972-73: «Vi hadde aldri kommet noen vei med dette arbeidet uten Elizabeth Seyon. Jeg glemmer ikke «jobbintervjuet» med henne. Da meldingen gikk ut at vi trengte en tolk og hjelper, manglet det ikke interesserte med mye erfaring, ifølge dem selv. Alt var annerledes med Elizabeth: «Jeg har bare gått noen år på skolen og har hatt en vaskejobb på en klinikk i Monrovia, men vil så gjerne lære.»

Ma Esther og ElizabethSammen med kona til pinsevenn pastoren i Gbason Town, Ma Esther Barflan, ble de uvurderlige partnere for at arbeidet skulle lykkes. Deres kunnskap, visdom og råd ble selve grunnlaget for at misjonærene og befolkningen kom på rett bølgelengde. Gjennom Elizabeth og de andre Gbason Town-damene ble personlige kontakter med folket i landsbyen opprettet.

Elizabeth besøkte Norge i 1982. Hun var Kari Sols gjest i Fredrikstad og sammen besøkte de flere menigheter på Østlandet, blant annet Drammen, Fredrikstad, Larvik og Flekkefjord. På denne måten ble hun kjent med mange i Norge. Elizabeth var en bønnekjempe og satte sin lit til Gud. Hun ba også for oss.

De siste årene bodde hun i Monrovia, i nær kontakt med barna Ada, Lydia, Mamy, Alice, Stanley og Heidi og alle barnebarna. Når vi fra misjonen var på besøk i Liberia tok vi som regel kontakt med henne og fikk møte henne og Ma Esther som også bor i Monrovia. Begge disse Gbason Town-damene fikk sin årlige lille pensjon. Kontakten med disse våre første partnere har vært hjertelig, nær og god hele tiden.

Den yngste datteren, Heidi, pleide å ta turen innom sin mor hver dag etter jobb. Her forteller hun hvordan Elizabeth døde: «My heart is broken and half of me has left but mama taught me to know God. I see my mom every day right after work. When I got there that day, she gave me food, and while I was eating, she said: 'I am tired, put the fan on me', and I did. But I saw her getting weaker, so I took her to the hospital. While on the bed she said: 'Let`s pray', and we were praying. But something strange happened; I saw a very bright light around her face and mama said 'Halleluja', and the light disappeared and my prayer warrior didn`t talk again.”

Vi takker for Elizabeths trofaste og uredde tjeneste og gjerning i Gbason Town. Hennes vitnesbyrd om sin frelser Jesus Kristus var alltid tindrende klart, også under krigen der hun måtte flykte for å berge livet. Takk for at Gud lot så mange i Norge få møte henne. Hun var klok, sterk og humørfylt. Takk for den inspirasjonen hun var. Takk for det hun fikk bety for sine nærmeste. Vi lyser fred over hennes minne.

Fra venstre: Ma Esther Barflan, Annie Wyllie og Elizabeth Seyon

Misjonen har sendt en gave til begravelsen som vil finne sted på Johnsonville Cemetery i Monrovia, lørdag 1. juli.