1julhilsen-2023

Deilig er jorden!

"Deilig er jorden" er nok den julesalmen som bringer fram flest følelser hos mange av oss! For hvordan kan vi synge at jorden er deilig når verden er på sitt mørkeste; full av krig og urettferdighet, og mennesker som lider? Når vår lyse, varme og trygge julefeiring blir en så overveldende kontrast?

Deilig er jorden ble skrevet som en fredssang av B.S. Ingemann i 1850, som en protest på krigen mellom Danmark og Preussen. Og det som nok treffer oss så sterkt, er at denne protesten også gjelder i verden i dag.  Som en protestsang oppmuntrer salmen til samhold og fredelig sameksistens blant oss mennesker. Salmen er fylt av drømmer og håp; om en verden uten krig, fattigdom og store ulikheter, hvor alle mennesker blir behandlet med respekt og verdighet! - Vi vil at jorden skal være et deilig sted, for alle!

Gjennom arbeidet som gjøres sammen med menneskene i prosjektlandsbyene og våre partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe får vi her hjemme være med å bidra til nettopp det; å gjøre jorden til et deilig sted, for alle!

Denne uken har vi fått beskjed fra Digni om at alle våre nye søknader for neste periode er godkjente! Liberia vil bruke neste år på evaluering av alt det flotte landsbyutviklingsarbeidet som er gjort de siste 16 årene, før de søker om støtte til nytt prosjekt. I Zimbabwe og Sierra Leone starter vi nye prosjekter som skal jobbe med bevisstgjøring rundt kjønnsbasert vold. Dette er en av de mest alvorlige menneskerettighetsutfordringene i verden i dag, og rammer millioner av mennesker over hele verden.

Salmen avsluttes med et jubelrop: «Fred over jorden! Menneske fryd deg! Oss er en evig frelser født!». Jesus, som er verdens håp, viser oss at våre liv kan bringe lys til verdens mørke. Jesus vil at vi skal se hverandre, at vi skal leve oss inn i våre søskens virkelighet, bære hverandres byrder og vise hverandre omsorg og nestekjærlighet.  

Takk til alle dere som er med oss i dette viktige arbeidet. Takk for deres omsorg, engasjement og støtte! Deres innsats gjør en forskjell i livene til mange mennesker! 

Vi ønsker oss, og alle dere, en velsignet jul, og et godt nytt år fylt med fred, glede og kjærlighet!

Derfor gir vi ikke opp kampen om en bedre verden, men reiser oss, står sammen og synger i protest og med håp: «Deilig er jorden!»

 

Ragnar, Bjørn Sivert og Anne