Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Chabadza Workshop

Forster, Anne Ng
13.05.2014
Helgen 2.-4. mai arrangerte Chabadza workshop med deltakere fra de lokale prosjektene i Zimbabwe. De hadde invitert lederne for prosjektkomiteene, ledere i landsbyene, og lederne for de aktuelle institusjonene. Temaet for workshopen var «Coordination skills in Development».
Chabadza Workshop

Chabadza Workshop

Første kvelden ble det lagt fram en presentasjon om SWOT- analyse. SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i prosjektet. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig redskap for å identifisere områder for forbedring.

Chabadza Workshop
 
Etter middag fortsatte seminaret i grupper, hvor hvert prosjekt lagde en egen analyse, med SWOT som utgangspunkt.

Chabadza Workshop
Chabadza Workshop
 
Dagen etter ga Dr. Morgan Jeramyama de lokale lederne opplæring i «Prosjekt syklus».

Chabadza Workshop
Chabadza Workshop

Andre delen av workshopen var å reise på prosjektbesøk til Chapanduka. Alle deltakerne reiste samlet i buss gjennom det vakre landskapet i Buhera.

Chabadza Workshop

I Chapanduka bygger de et administrasjonsbygg på skolen, slik at den kan oppgraderes til videregående skole. Deltakere fra 7 andre lokalsamfunn og prosjekter inspiserte og evaluerte prosjektet i Chapanduka, og kom med mange konstruktive tilbakemeldinger.

Chabadza Workshop
Chabadza Workshop

De ble vist rundt på området og på fundamentet av det som skal bli administrasjonsbygget.
Her gikk de fra «kontor» til «kontor» og alle kunne levende forestille seg hvordan dette ville bli når prosjektet er ferdig!

Chabadza Workshop

Spennende og motiverende for alle, og mange fikk ny inspirasjon til å dra hjem og fortsette på arbeidet i sitt lokalsamfunn!

Chabadza Workshop
Chabadza Workshop

Høvdingene som var med delte ideer og uttrykte stor glede og takknemlighet ovenfor Chabadza, som  er med på å styrke utviklingen i deres landsby.

Chabadza Workshop
Chabadza Workshop
 
I kirken i Chapanduka ble det holdt en høytidelig sermoni under gudstjenesten på søndagen. Her fikk alle deltakerne overlevert et diplom som bevitnet deltakelsen på Workshopen, til stor glede for alle!

Chabadza Workshop
Ledere fra de forskjellige prosjektkomiteene

Chabadza Workshop
Prestene som deltok

 Chabadza Workshop
Ledere for de ulike institusjonene som får støtte fra Chabadza

Chabadza Workshop
Chapandukas framtidige rektor, i det som skal bli kontoret hennes!
 
Vi gleder oss over en engasjert Chabadza-stab!

Chabadza Workshop
Lloyd Nyarota, Gelly Miti og Ringisai Chikohomero

Siste artikler
Relaterte artikler
I år er søndag 3. februar den offisielle misjonsdagen, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Noen har kanskje allerede feiret misjonsdagen og noen har den senere! Vi synes det er flott at den markeres- og feires! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle! Les mer
Anne Ng Forster og jeg er i Afrika igjen. Anne er bistandskonsulent og jeg er misjonssekretær. På engelsk har vi litt mer elegante titler: Anne er Programme Advisor og jeg er General Secretary. Nå er vi i Zimbabwe. Noen lurer sikkert på hva vi egentlig holder på med på disse reisene. La oss ta dagen i dag, mandag 13. mars som eksempel: Les mer
Det tar ca 3 timer å reise fra Mutare til Nyan'ombe. Vi kommer akkurat fram til Shapure kirke til gudstjenestetid kl 11. Det er noen der når vi kommer og nye siger inn. Det er ikke så farlig, vi begynner når alle har kommet. Jeg burde ta fram capsen for det blir frilufts-gudstjeneste. Men forresten, kanskje det blir skygge nok under treet. Les mer
15-23 oktober har vi såkalt midterm evaluering av Chabadzaprogrammet i Zimbabwe. Evalueringen innebærer at vi har 2 uavhengige evaluatører ute på prosjektene for å sjekke at de holder mål. Den ene evaluatoren var fra Zimbabwe, den andre var fra Norge. Rapporten som de skriver sendes til Digni, til kirken i Zimbabwe og til MM. At rapporten er positiv er helt avgjørende for om vi får fornyet støtte til en ny 5 års periode med Chabadza. Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Besøksadresse: Akersbakken 37, 0172 Oslo 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone